Preparing your plastic-on experience

Informacja

Informacja o spółce odpowiedzialnej za funkcjonowanie Platformy eCommerce plastic-on.com

Plasticon Poland S.A. z siedzibą w Toruniu, Polska,

Adres: ul. Marii Skłodowskiej-Curie 59, 87-100 Toruń,

Wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000095575, NIP: (VAT EU): 8790169966, REGON: 005720650,

Kapitał zakładowy: 1.793.600,00 zł, opłacony w całości.